ĐĂNG KÝ KHUYẾN MẠI


Chỉ 100 suất - Ưu đãi có thể kết thúc sớm khi đủ số lượng đăng ký

Ngực đẹp khó cưỡng, Sale 20%
dịch vụ giá (usd)
Nâng ngực BioFat lần 1 3.000
Nâng ngực BioFat lần 2, 3 2.000
Nâng ngực BioFat Plus kết hợp túi và cấy mỡ ngực 5.000
Gọi ngay Nhận khuyến mãi