ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

( Ưu đãi có thể kết thúc sớm khi đủ số lượng đăng ký)

DỊCH VỤ CHI PHÍ
(triệu đồng)
ƯU ĐÃI
Cắt mí Eye Lift 9 30%
Cắt mí Eye Lift 2D Mắt đẹp 2 mí - hết sạch bọng mỡ 14 30%
Cắt mí Eye Lift 3D Mắt to đẹp hoàn hảo 16 30%
Cắt mí Eye Lift 4D Không còn sụp mí - mắt đẹp như ý 20 30%
Cắt mí Eye Lift 5D Hết bọng mỡ - Mí hoàn hảo -
Mắt đẹp toàn diện
25 30%
Gọi ngay ĐĂNG KÝ tư vấn

(*) Kết quả tùy thuộc cơ địa của mỗi người