ĐÔNG Á - ĐẸP THEO CÁCH BẠN MUỐN
Hình ảnh trước sau
Cắt Mí
10 Kết quả được tìm thấy
Trần Thu Ngân

Trần Thu Ngân

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 158cm

Phạm Thu Sa

Phạm Thu Sa

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 40

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 58kg

Chiều cao: 165cm

Mai Thị Kiều Phương

Mai Thị Kiều Phương

Xem ảnh

Thành phố: Bắc Ninh

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 158cm

Hồ Phương Thảo

Hồ Phương Thảo

Xem ảnh

Thành phố: Hồ Chí Minh

Tuổi: 53

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 53kg

Chiều cao: 160cm

Lê Thị Mỹ Lương

Lê Thị Mỹ Lương

Xem ảnh

Thành phố: Sóc Trăng

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Lương Thị Hà

Lương Thị Hà

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 41

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 47kg

Chiều cao: 155cm

Phan Thị Kim Ngân

Phan Thị Kim Ngân

Xem ảnh

Thành phố: Bình Thuận

Tuổi: 56

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 155cm

Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng

Xem ảnh

Thành phố: Bình Dương

Tuổi: 33

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 170cm

Phan Thị Loan

Phan Thị Loan

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 29

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 160cm

Trần Hồng Thuận

Trần Hồng Thuận

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 30

Giới tính: Nam

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 173cm

Nâng mũi
15 Kết quả được tìm thấy
Trần Thị Anh Thùy

Trần Thị Anh Thùy

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 150cm

Nguyễn Diễm Sương

Nguyễn Diễm Sương

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 26

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Mai Thị Kiều Phương

Mai Thị Kiều Phương

Xem ảnh

Thành phố: Bắc Ninh

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 158cm

Khánh Nhi

Khánh Nhi

Xem ảnh

Thành phố: Quảng Ninh

Tuổi: 25

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Hồng Gấm

Hồng Gấm

Xem ảnh

Thành phố: Bắc Giang

Tuổi: 48

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 158cm

Hồ Phương Thảo

Hồ Phương Thảo

Xem ảnh

Thành phố: Hồ Chí Minh

Tuổi: 23

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 53kg

Chiều cao: 160cm

Đào Thanh Phương

Đào Thanh Phương

Xem ảnh

Thành phố: Cà Mau

Tuổi: 22

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 45kg

Chiều cao: 158cm

Bùi Phương Hồng

Bùi Phương Hồng

Xem ảnh

Thành phố: Hà Giang

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 165cm

Trần Mỹ Hải Lộc

Trần Mỹ Hải Lộc

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 35

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 170cm

Huỳnh Mỹ Kim

Huỳnh Mỹ Kim

Xem ảnh

Thành phố: Hải phòng

Tuổi: 28

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Phan Thị Loan

Phan Thị Loan

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 160cm

Phan Thị Kim Ngân

Phan Thị Kim Ngân

Xem ảnh

Thành phố: Bình Thuận

Tuổi: 26

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 155cm

Nguyễn Thị Như Quý

Nguyễn Thị Như Quý

Xem ảnh

Thành phố: Bắc Ninh

Tuổi: 25

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 150cm

Nguyễn Hòa Bình

Nguyễn Hòa Bình

Xem ảnh

Thành phố: Kiên Giang

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 155cm

Lê Thị Mỹ Lương

Lê Thị Mỹ Lương

Xem ảnh

Thành phố: Sóc Trăng

Tuổi: 35

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Thẩm Mỹ Hàm Mặt
9 Kết quả được tìm thấy
Tô Hiền Đức

Tô Hiền Đức

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 29

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 165cm

Thẩm Mỹ Diện

Thẩm Mỹ Diện

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 28

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Thị Xuân Vinh

Nguyễn Thị Xuân Vinh

Xem ảnh

Thành phố: Đồng Nai

Tuổi: 29

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 165cm

Lương Thị Hà

Lương Thị Hà

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 28

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 52kg

Chiều cao: 160cm

Hoàng Thảo

Hoàng Thảo

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 26

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 49kg

Chiều cao: 159cm

Hoàn Phượng

Hoàn Phượng

Xem ảnh

Thành phố: Tp Hồ Chí Minh

Tuổi: 27

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Đào Văn Tuấn

Đào Văn Tuấn

Xem ảnh

Thành phố: Bình Dương

Tuổi: 30

Giới tính: Nam

Cân nặng: 70kg

Chiều cao: 175cm

Đặng Thu Dung

Đặng Thu Dung

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 28

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 165cm

Cao Thị Oanh

Cao Thị Oanh

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 27

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 48kg

Chiều cao: 160cm

Cấy Mỡ
10 Kết quả được tìm thấy
Trình Thị Ngọc Huyền

Trình Thị Ngọc Huyền

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 40

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 44kg

Chiều cao: 156cm

Nguyễn Hòa Bình

Nguyễn Hòa Bình

Xem ảnh

Thành phố: Kiên Giang

Tuổi: 39

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 155cm

Đào Thanh Phương

Đào Thanh Phương

Xem ảnh

Thành phố: Cà Mau

Tuổi: 29

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 45kg

Chiều cao: 158cm

Lương Thị Hà

Lương Thị Hà

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 59

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 47kg

Chiều cao: 155cm

Phan Thị Loan

Phan Thị Loan

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 40

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 160cm

Phan Thị Kim Ngân

Phan Thị Kim Ngân

Xem ảnh

Thành phố: Bình Thuận

Tuổi: 26

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 155cm

Khánh Nhi

Khánh Nhi

Xem ảnh

Thành phố: Quảng Ninh

Tuổi: 38

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Mai Thị Kiều Phương

Mai Thị Kiều Phương

Xem ảnh

Thành phố: Bắc Ninh

Tuổi: 38

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 158cm

Trần Thu Ngân

Trần Thu Ngân

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 158cm

Phan Như Anh

Phan Như Anh

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 58kg

Chiều cao: 160cm

Cấy - Trị rụng tóc
9 Kết quả được tìm thấy
Akira Phan

Akira Phan

Xem ảnh

Thành phố: Việt Nam

Tuổi: 34

Giới tính: Nam

Cân nặng: 70kg

Chiều cao: 175cm

Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng

Xem ảnh

Thành phố: Bình Dương

Tuổi: 50

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 170cm

Cao Tiến Đạt

Cao Tiến Đạt

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 55

Giới tính: Nam

Cân nặng: 70kg

Chiều cao: 165cm

Nguyễn Mạnh Hùng Sơn

Nguyễn Mạnh Hùng Sơn

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 45

Giới tính: Nam

Cân nặng: 59kg

Chiều cao: 167cm

Trần Quang Tuấn

Trần Quang Tuấn

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 50

Giới tính: Nam

Cân nặng: 67kg

Chiều cao: 170cm

Nguyễn Gia Minh

Nguyễn Gia Minh

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 45

Giới tính: Nam

Cân nặng: 68kg

Chiều cao: 165cm

Đoàn Quốc Cường

Đoàn Quốc Cường

Xem ảnh

Thành phố: Tp Hồ Chí Minh

Tuổi: 55

Giới tính: Nam

Cân nặng: 75kg

Chiều cao: 170cm

Nguyễn Hoàn Hiệp

Nguyễn Hoàn Hiệp

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 54

Giới tính: Nam

Cân nặng: 70kg

Chiều cao: 169cm

Vũ Tuấn Tài

Vũ Tuấn Tài

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 50

Giới tính: Nam

Cân nặng: 70kg

Chiều cao: 175cm

Nâng Ngực
9 Kết quả được tìm thấy
Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 29

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50

Chiều cao: 160cm

Trần Nam Thư

Trần Nam Thư

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 158cm

Nguễn Ngọc Anh

Nguễn Ngọc Anh

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 29

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 45kg

Chiều cao: 165cm

Hà Thu Sa

Hà Thu Sa

Xem ảnh

Thành phố: Tp Hồ Chí Minh

Tuổi: 37

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 158cm

Nguyễn Hồng Anh

Nguyễn Hồng Anh

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 31

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 163cm

Trần Thị Mến

Trần Thị Mến

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 40

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 59kg

Chiều cao: 165cm

Hoàng Thị Hà

Hoàng Thị Hà

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 155cm

Phạm Thu Hương

Phạm Thu Hương

Xem ảnh

Thành phố: Tp Hồ Chí Minh

Tuổi: 31

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 52kg

Chiều cao: 162cm

Hoàng Thị Hà

Hoàng Thị Hà

Xem ảnh

Thành phố: 40

Tuổi: Nữ

Giới tính: 55kg

Cân nặng: 159cm

Chiều cao:

Nâng Mông
5 Kết quả được tìm thấy
Bạch Tuyết

Bạch Tuyết

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 27

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Trần Nguyễn Khánh Huyền

Trần Nguyễn Khánh Huyền

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 20

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Đặng Bích Ngọc

Đặng Bích Ngọc

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 28

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 165cm

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 165cm

Hồng Nhiên

Hồng Nhiên

Xem ảnh

Thành phố: tp Hồ Chí Minh

Tuổi: 35

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 58kg 165cm

Chiều cao:

Giảm Mỡ
11 Kết quả được tìm thấy
Nguyễn Thị Như Anh

Nguyễn Thị Như Anh

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Trần Minh Lý

Trần Minh Lý

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 50

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 159cm

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh

Xem ảnh

Thành phố: Hồ Chí Minh

Tuổi: 32

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55Kg

Chiều cao: 160cm

Trần Thị Thu

Trần Thị Thu

Xem ảnh

Thành phố: Thanh Hóa

Tuổi: 36

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 158cm

Phạm Thu Sa

Phạm Thu Sa

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 40

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 58kg

Chiều cao: 165cm

Đinh Thị Hồng

Đinh Thị Hồng

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 58

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 69kg

Chiều cao: 162cm

Đoàn Thu Trang

Đoàn Thu Trang

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 59kg

Chiều cao: 160cm

Đỗ Thị Yến

Đỗ Thị Yến

Xem ảnh

Thành phố: Tp Hồ Chí Minh

Tuổi: 40

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 165cm

Trần Ngọc Thu

Trần Ngọc Thu

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 35

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 159cm

Hà Kiều Oanh

Hà Kiều Oanh

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Thu Thảo

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 39

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 158cm

Điều trị da
15 Kết quả được tìm thấy
Trịnh Thu Mai

Trịnh Thu Mai

Xem ảnh

Thành phố: Hồ Chí Minh

Tuổi: 25

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 42kg

Chiều cao: 162cm

Mai Kim Thoa

Mai Kim Thoa

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 41kg

Chiều cao: 159cm

Nguyễn Thanh Mai

Nguyễn Thanh Mai

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 38

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 48kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Thị Bình

Nguyễn Thị Bình

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 50

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 156cm

Trần Thị Thu Hương

Trần Thị Thu Hương

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 32

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 48kg

Chiều cao: 163cm

Vũ Thị Mai Hoa

Vũ Thị Mai Hoa

Xem ảnh

Thành phố: Quảng Ninh

Tuổi: 33

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 43kg

Chiều cao: 159cm

Nguyễn Mai Hương

Nguyễn Mai Hương

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 24

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 44kg

Chiều cao: 164cm

Trần Thị Thanh Mai

Trần Thị Thanh Mai

Xem ảnh

Thành phố: Hải Dương

Tuổi: 29

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 49kg

Chiều cao: 159cm

Nguyễn Thanh Thúy

Nguyễn Thanh Thúy

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 32

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 45kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Thu Hương

Nguyễn Thu Hương

Xem ảnh

Thành phố: Bình Dương

Tuổi: 32

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Đinh Cao Tường

Đinh Cao Tường

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 30

Giới tính: Nam

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 165cm

Trần Thanh Nga

Trần Thanh Nga

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 35

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 44kg

Chiều cao: 156cm

Thu Hương

Thu Hương

Xem ảnh

Thành phố: Hồ Chí Minh

Tuổi: 26

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 42kg

Chiều cao: 162cm

Đặng Thanh Mai

Đặng Thanh Mai

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 46kg

Chiều cao: 160cm

Trần Văn Kiên

Trần Văn Kiên

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 20

Giới tính: Nam

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 160cm

Điều Trị Sẹo
10 Kết quả được tìm thấy
Cao Minh Vương

Cao Minh Vương

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 39

Giới tính: Nam

Cân nặng: 62kg

Chiều cao: 165cm

Trần Thu Hà

Trần Thu Hà

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 50

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 43kg

Chiều cao: 156cm

Nguyễn Tiến Thanh

Nguyễn Tiến Thanh

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 42

Giới tính: Nam

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 160cm

Trần Minh Thắng

Trần Minh Thắng

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 53

Giới tính: Nam

Cân nặng: 63kg

Chiều cao: 170cm

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Thu Thủy

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 54

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 45kg

Chiều cao: 159cm

Đặng Đình Thu

Đặng Đình Thu

Xem ảnh

Thành phố: Hồ Chí Minh

Tuổi: 36

Giới tính: Nam

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Duy Thanh

Nguyễn Duy Thanh

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 32

Giới tính: Nam

Cân nặng: 68kg

Chiều cao: 172cm

Đỗ Thị Vân Trang

Đỗ Thị Vân Trang

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 35

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 43kg

Chiều cao: 160cm

Đinh Thanh Sơn

Đinh Thanh Sơn

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 40

Giới tính: Nam

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 162cm

Nguyễn Huy Bình

Nguyễn Huy Bình

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 45

Giới tính: Nam

Cân nặng: 70kg

Chiều cao: 163cm

Phun Xăm Thẩm Mỹ
11 Kết quả được tìm thấy
Trần Thu Hoài

Trần Thu Hoài

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 38

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 158cm

Tạ Thu Hoài

Tạ Thu Hoài

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 40

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 58kg

Chiều cao: 160cm

Trần Thị Quế

Trần Thị Quế

Xem ảnh

Thành phố: Đà Lạt

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 52kg

Chiều cao: 158cm

Nguyễn Thị Lợi

Nguyễn Thị Lợi

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 55

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 158cm

Mai Hồng Quế

Mai Hồng Quế

Xem ảnh

Thành phố: Quảng Ninh

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Hương Quỳnh

Nguyễn Hương Quỳnh

Xem ảnh

Thành phố: Bắc Giang

Tuổi: 26

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 45kg

Chiều cao: 155cm

Vũ Thị Minh

Vũ Thị Minh

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 56kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Minh Lý

Nguyễn Minh Lý

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 48

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 158cm

Cao Thị Xuyến

Cao Thị Xuyến

Xem ảnh

Thành phố: Bình Dương

Tuổi: 48

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 160cm

Hà Thu Sa

Hà Thu Sa

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 56kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Thị Lựu

Nguyễn Thị Lựu

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 43

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 59kg

Chiều cao: 159cm

Xóa Xăm
7 Kết quả được tìm thấy
Trần Đức Nam

Trần Đức Nam

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nam

Tuổi: 40

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 170cm

Đỗ Thanh Triều

Đỗ Thanh Triều

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 30

Giới tính: Nam

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 165cm

Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng

Xem ảnh

Thành phố: Quảng Nam

Tuổi: 28

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 160cm

Đỗ Duy Nam

Đỗ Duy Nam

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 30

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 165cm

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

Xem ảnh

Thành phố: Quảng Ninh

Tuổi: 28

Giới tính: Nam

Cân nặng: 58kg

Chiều cao: 170cm

Đào Hồng Sơn

Đào Hồng Sơn

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 45

Giới tính: Nam

Cân nặng: 63kg

Chiều cao: 170cm

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức

Xem ảnh

Thành phố: Ninh Bình

Tuổi: 50

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 167cm

Triệt Lông
4 Kết quả được tìm thấy
Trần Khánh Thi

Trần Khánh Thi

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 35

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 42kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Lan

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 45kg

Chiều cao: 150cm

Trần Đức Minh

Trần Đức Minh

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 38

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 170cm

Cao Đức Tiến

Cao Đức Tiến

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 40

Giới tính: Nam

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 173cm

Nha Khoa
7 Kết quả được tìm thấy
Cao Mạnh Cường

Cao Mạnh Cường

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 29

Giới tính: Nam

Cân nặng: 69kg

Chiều cao: 170cm

Đinh Cao Tường

Đinh Cao Tường

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 30

Giới tính: Nam

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 165cm

Trần Thanh Nga

Trần Thanh Nga

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 35

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 44kg

Chiều cao: 156cm

Nguyễn Thị Như Quý

Nguyễn Thị Như Quý

Xem ảnh

Thành phố: Bắc Ninh

Tuổi: 25

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 150cm

Đỗ Thị Yến

Đỗ Thị Yến

Xem ảnh

Thành phố: Tp Hồ Chí Minh

Tuổi: 40

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 165cm

Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng

Xem ảnh

Thành phố: Bình Dương

Tuổi: 50

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 170cm

Tô Hiền Đức

Tô Hiền Đức

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 29

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 165cm

Dịch vụ khác
2 Kết quả được tìm thấy
Nguyễn Thị Quỳnh

Nguyễn Thị Quỳnh

Xem ảnh

Thành phố: Tp Hồ Chí Minh

Tuổi: 29

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 49kg

Chiều cao: 165cm

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Thị Ngọc

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 27

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 155cm

10 Kết quả được tìm thấy
Trần Thu Ngân

Trần Thu Ngân

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 158cm

Phạm Thu Sa

Phạm Thu Sa

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 40

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 58kg

Chiều cao: 165cm

Mai Thị Kiều Phương

Mai Thị Kiều Phương

Xem ảnh

Thành phố: Bắc Ninh

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 158cm

Hồ Phương Thảo

Hồ Phương Thảo

Xem ảnh

Thành phố: Hồ Chí Minh

Tuổi: 53

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 53kg

Chiều cao: 160cm

Lê Thị Mỹ Lương

Lê Thị Mỹ Lương

Xem ảnh

Thành phố: Sóc Trăng

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Lương Thị Hà

Lương Thị Hà

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 41

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 47kg

Chiều cao: 155cm

Phan Thị Kim Ngân

Phan Thị Kim Ngân

Xem ảnh

Thành phố: Bình Thuận

Tuổi: 56

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 155cm

Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng

Xem ảnh

Thành phố: Bình Dương

Tuổi: 33

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 170cm

Phan Thị Loan

Phan Thị Loan

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 29

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 160cm

Trần Hồng Thuận

Trần Hồng Thuận

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 30

Giới tính: Nam

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 173cm

8 Kết quả được tìm thấy
Trần Thị Anh Thùy

Trần Thị Anh Thùy

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 150cm

Nguyễn Diễm Sương

Nguyễn Diễm Sương

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 26

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Mai Thị Kiều Phương

Mai Thị Kiều Phương

Xem ảnh

Thành phố: Bắc Ninh

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 158cm

Khánh Nhi

Khánh Nhi

Xem ảnh

Thành phố: Quảng Ninh

Tuổi: 25

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Hồng Gấm

Hồng Gấm

Xem ảnh

Thành phố: Bắc Giang

Tuổi: 48

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 158cm

Hồ Phương Thảo

Hồ Phương Thảo

Xem ảnh

Thành phố: Hồ Chí Minh

Tuổi: 23

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 53kg

Chiều cao: 160cm

Đào Thanh Phương

Đào Thanh Phương

Xem ảnh

Thành phố: Cà Mau

Tuổi: 22

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 45kg

Chiều cao: 158cm

Bùi Phương Hồng

Bùi Phương Hồng

Xem ảnh

Thành phố: Hà Giang

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 165cm

7 Kết quả được tìm thấy
Trần Mỹ Hải Lộc

Trần Mỹ Hải Lộc

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 35

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 170cm

Huỳnh Mỹ Kim

Huỳnh Mỹ Kim

Xem ảnh

Thành phố: Hải phòng

Tuổi: 28

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Phan Thị Loan

Phan Thị Loan

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 160cm

Phan Thị Kim Ngân

Phan Thị Kim Ngân

Xem ảnh

Thành phố: Bình Thuận

Tuổi: 26

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 155cm

Nguyễn Thị Như Quý

Nguyễn Thị Như Quý

Xem ảnh

Thành phố: Bắc Ninh

Tuổi: 25

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 150cm

Nguyễn Hòa Bình

Nguyễn Hòa Bình

Xem ảnh

Thành phố: Kiên Giang

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 155cm

Lê Thị Mỹ Lương

Lê Thị Mỹ Lương

Xem ảnh

Thành phố: Sóc Trăng

Tuổi: 35

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

9 Kết quả được tìm thấy
Tô Hiền Đức

Tô Hiền Đức

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 29

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 165cm

Thẩm Mỹ Diện

Thẩm Mỹ Diện

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 28

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Thị Xuân Vinh

Nguyễn Thị Xuân Vinh

Xem ảnh

Thành phố: Đồng Nai

Tuổi: 29

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 165cm

Lương Thị Hà

Lương Thị Hà

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 28

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 52kg

Chiều cao: 160cm

Hoàng Thảo

Hoàng Thảo

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 26

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 49kg

Chiều cao: 159cm

Hoàn Phượng

Hoàn Phượng

Xem ảnh

Thành phố: Tp Hồ Chí Minh

Tuổi: 27

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Đào Văn Tuấn

Đào Văn Tuấn

Xem ảnh

Thành phố: Bình Dương

Tuổi: 30

Giới tính: Nam

Cân nặng: 70kg

Chiều cao: 175cm

Đặng Thu Dung

Đặng Thu Dung

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 28

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 165cm

Cao Thị Oanh

Cao Thị Oanh

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 27

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 48kg

Chiều cao: 160cm

10 Kết quả được tìm thấy
Trình Thị Ngọc Huyền

Trình Thị Ngọc Huyền

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 40

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 44kg

Chiều cao: 156cm

Nguyễn Hòa Bình

Nguyễn Hòa Bình

Xem ảnh

Thành phố: Kiên Giang

Tuổi: 39

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 155cm

Đào Thanh Phương

Đào Thanh Phương

Xem ảnh

Thành phố: Cà Mau

Tuổi: 29

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 45kg

Chiều cao: 158cm

Lương Thị Hà

Lương Thị Hà

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 59

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 47kg

Chiều cao: 155cm

Phan Thị Loan

Phan Thị Loan

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 40

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 160cm

Phan Thị Kim Ngân

Phan Thị Kim Ngân

Xem ảnh

Thành phố: Bình Thuận

Tuổi: 26

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 155cm

Khánh Nhi

Khánh Nhi

Xem ảnh

Thành phố: Quảng Ninh

Tuổi: 38

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Mai Thị Kiều Phương

Mai Thị Kiều Phương

Xem ảnh

Thành phố: Bắc Ninh

Tuổi: 38

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 158cm

Trần Thu Ngân

Trần Thu Ngân

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 158cm

Phan Như Anh

Phan Như Anh

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 58kg

Chiều cao: 160cm

9 Kết quả được tìm thấy
Akira Phan

Akira Phan

Xem ảnh

Thành phố: Việt Nam

Tuổi: 34

Giới tính: Nam

Cân nặng: 70kg

Chiều cao: 175cm

Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng

Xem ảnh

Thành phố: Bình Dương

Tuổi: 50

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 170cm

Cao Tiến Đạt

Cao Tiến Đạt

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 55

Giới tính: Nam

Cân nặng: 70kg

Chiều cao: 165cm

Nguyễn Mạnh Hùng Sơn

Nguyễn Mạnh Hùng Sơn

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 45

Giới tính: Nam

Cân nặng: 59kg

Chiều cao: 167cm

Trần Quang Tuấn

Trần Quang Tuấn

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 50

Giới tính: Nam

Cân nặng: 67kg

Chiều cao: 170cm

Nguyễn Gia Minh

Nguyễn Gia Minh

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 45

Giới tính: Nam

Cân nặng: 68kg

Chiều cao: 165cm

Đoàn Quốc Cường

Đoàn Quốc Cường

Xem ảnh

Thành phố: Tp Hồ Chí Minh

Tuổi: 55

Giới tính: Nam

Cân nặng: 75kg

Chiều cao: 170cm

Nguyễn Hoàn Hiệp

Nguyễn Hoàn Hiệp

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 54

Giới tính: Nam

Cân nặng: 70kg

Chiều cao: 169cm

Vũ Tuấn Tài

Vũ Tuấn Tài

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 50

Giới tính: Nam

Cân nặng: 70kg

Chiều cao: 175cm

9 Kết quả được tìm thấy
Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 29

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50

Chiều cao: 160cm

Trần Nam Thư

Trần Nam Thư

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 158cm

Nguễn Ngọc Anh

Nguễn Ngọc Anh

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 29

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 45kg

Chiều cao: 165cm

Hà Thu Sa

Hà Thu Sa

Xem ảnh

Thành phố: Tp Hồ Chí Minh

Tuổi: 37

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 158cm

Nguyễn Hồng Anh

Nguyễn Hồng Anh

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 31

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 163cm

Trần Thị Mến

Trần Thị Mến

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 40

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 59kg

Chiều cao: 165cm

Hoàng Thị Hà

Hoàng Thị Hà

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 155cm

Phạm Thu Hương

Phạm Thu Hương

Xem ảnh

Thành phố: Tp Hồ Chí Minh

Tuổi: 31

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 52kg

Chiều cao: 162cm

Hoàng Thị Hà

Hoàng Thị Hà

Xem ảnh

Thành phố: 40

Tuổi: Nữ

Giới tính: 55kg

Cân nặng: 159cm

Chiều cao:

5 Kết quả được tìm thấy
Bạch Tuyết

Bạch Tuyết

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 27

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Trần Nguyễn Khánh Huyền

Trần Nguyễn Khánh Huyền

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 20

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Đặng Bích Ngọc

Đặng Bích Ngọc

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 28

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 165cm

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 165cm

Hồng Nhiên

Hồng Nhiên

Xem ảnh

Thành phố: tp Hồ Chí Minh

Tuổi: 35

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 58kg 165cm

Chiều cao:

11 Kết quả được tìm thấy
Nguyễn Thị Như Anh

Nguyễn Thị Như Anh

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Trần Minh Lý

Trần Minh Lý

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 50

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 159cm

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh

Xem ảnh

Thành phố: Hồ Chí Minh

Tuổi: 32

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55Kg

Chiều cao: 160cm

Trần Thị Thu

Trần Thị Thu

Xem ảnh

Thành phố: Thanh Hóa

Tuổi: 36

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 158cm

Phạm Thu Sa

Phạm Thu Sa

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 40

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 58kg

Chiều cao: 165cm

Đinh Thị Hồng

Đinh Thị Hồng

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 58

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 69kg

Chiều cao: 162cm

Đoàn Thu Trang

Đoàn Thu Trang

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 59kg

Chiều cao: 160cm

Đỗ Thị Yến

Đỗ Thị Yến

Xem ảnh

Thành phố: Tp Hồ Chí Minh

Tuổi: 40

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 165cm

Trần Ngọc Thu

Trần Ngọc Thu

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 35

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 159cm

Hà Kiều Oanh

Hà Kiều Oanh

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Thu Thảo

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 39

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 158cm

15 Kết quả được tìm thấy
Trịnh Thu Mai

Trịnh Thu Mai

Xem ảnh

Thành phố: Hồ Chí Minh

Tuổi: 25

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 42kg

Chiều cao: 162cm

Mai Kim Thoa

Mai Kim Thoa

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 41kg

Chiều cao: 159cm

Nguyễn Thanh Mai

Nguyễn Thanh Mai

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 38

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 48kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Thị Bình

Nguyễn Thị Bình

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 50

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 156cm

Trần Thị Thu Hương

Trần Thị Thu Hương

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 32

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 48kg

Chiều cao: 163cm

Vũ Thị Mai Hoa

Vũ Thị Mai Hoa

Xem ảnh

Thành phố: Quảng Ninh

Tuổi: 33

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 43kg

Chiều cao: 159cm

Nguyễn Mai Hương

Nguyễn Mai Hương

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 24

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 44kg

Chiều cao: 164cm

Trần Thị Thanh Mai

Trần Thị Thanh Mai

Xem ảnh

Thành phố: Hải Dương

Tuổi: 29

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 49kg

Chiều cao: 159cm

Nguyễn Thanh Thúy

Nguyễn Thanh Thúy

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 32

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 45kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Thu Hương

Nguyễn Thu Hương

Xem ảnh

Thành phố: Bình Dương

Tuổi: 32

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 160cm

Đinh Cao Tường

Đinh Cao Tường

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 30

Giới tính: Nam

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 165cm

Trần Thanh Nga

Trần Thanh Nga

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 35

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 44kg

Chiều cao: 156cm

Thu Hương

Thu Hương

Xem ảnh

Thành phố: Hồ Chí Minh

Tuổi: 26

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 42kg

Chiều cao: 162cm

Đặng Thanh Mai

Đặng Thanh Mai

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 46kg

Chiều cao: 160cm

Trần Văn Kiên

Trần Văn Kiên

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 20

Giới tính: Nam

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 160cm

10 Kết quả được tìm thấy
Cao Minh Vương

Cao Minh Vương

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 39

Giới tính: Nam

Cân nặng: 62kg

Chiều cao: 165cm

Trần Thu Hà

Trần Thu Hà

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 50

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 43kg

Chiều cao: 156cm

Nguyễn Tiến Thanh

Nguyễn Tiến Thanh

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 42

Giới tính: Nam

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 160cm

Trần Minh Thắng

Trần Minh Thắng

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 53

Giới tính: Nam

Cân nặng: 63kg

Chiều cao: 170cm

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Thu Thủy

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 54

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 45kg

Chiều cao: 159cm

Đặng Đình Thu

Đặng Đình Thu

Xem ảnh

Thành phố: Hồ Chí Minh

Tuổi: 36

Giới tính: Nam

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Duy Thanh

Nguyễn Duy Thanh

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 32

Giới tính: Nam

Cân nặng: 68kg

Chiều cao: 172cm

Đỗ Thị Vân Trang

Đỗ Thị Vân Trang

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 35

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 43kg

Chiều cao: 160cm

Đinh Thanh Sơn

Đinh Thanh Sơn

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 40

Giới tính: Nam

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 162cm

Nguyễn Huy Bình

Nguyễn Huy Bình

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 45

Giới tính: Nam

Cân nặng: 70kg

Chiều cao: 163cm

11 Kết quả được tìm thấy
Trần Thu Hoài

Trần Thu Hoài

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 38

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 158cm

Tạ Thu Hoài

Tạ Thu Hoài

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 40

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 58kg

Chiều cao: 160cm

Trần Thị Quế

Trần Thị Quế

Xem ảnh

Thành phố: Đà Lạt

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 52kg

Chiều cao: 158cm

Nguyễn Thị Lợi

Nguyễn Thị Lợi

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 55

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 158cm

Mai Hồng Quế

Mai Hồng Quế

Xem ảnh

Thành phố: Quảng Ninh

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Hương Quỳnh

Nguyễn Hương Quỳnh

Xem ảnh

Thành phố: Bắc Giang

Tuổi: 26

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 45kg

Chiều cao: 155cm

Vũ Thị Minh

Vũ Thị Minh

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 45

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 56kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Minh Lý

Nguyễn Minh Lý

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 48

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 158cm

Cao Thị Xuyến

Cao Thị Xuyến

Xem ảnh

Thành phố: Bình Dương

Tuổi: 48

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 160cm

Hà Thu Sa

Hà Thu Sa

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 56kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Thị Lựu

Nguyễn Thị Lựu

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 43

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 59kg

Chiều cao: 159cm

7 Kết quả được tìm thấy
Trần Đức Nam

Trần Đức Nam

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nam

Tuổi: 40

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 170cm

Đỗ Thanh Triều

Đỗ Thanh Triều

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 30

Giới tính: Nam

Cân nặng: 55kg

Chiều cao: 165cm

Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng

Xem ảnh

Thành phố: Quảng Nam

Tuổi: 28

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 160cm

Đỗ Duy Nam

Đỗ Duy Nam

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 30

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 165cm

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

Xem ảnh

Thành phố: Quảng Ninh

Tuổi: 28

Giới tính: Nam

Cân nặng: 58kg

Chiều cao: 170cm

Đào Hồng Sơn

Đào Hồng Sơn

Xem ảnh

Thành phố: Cần Thơ

Tuổi: 45

Giới tính: Nam

Cân nặng: 63kg

Chiều cao: 170cm

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức

Xem ảnh

Thành phố: Ninh Bình

Tuổi: 50

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 167cm

4 Kết quả được tìm thấy
Trần Khánh Thi

Trần Khánh Thi

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 35

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 42kg

Chiều cao: 160cm

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Lan

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 30

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 45kg

Chiều cao: 150cm

Trần Đức Minh

Trần Đức Minh

Xem ảnh

Thành phố: Nghệ An

Tuổi: 38

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 170cm

Cao Đức Tiến

Cao Đức Tiến

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 40

Giới tính: Nam

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 173cm

7 Kết quả được tìm thấy
Cao Mạnh Cường

Cao Mạnh Cường

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 29

Giới tính: Nam

Cân nặng: 69kg

Chiều cao: 170cm

Đinh Cao Tường

Đinh Cao Tường

Xem ảnh

Thành phố: Hải Phòng

Tuổi: 30

Giới tính: Nam

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 165cm

Trần Thanh Nga

Trần Thanh Nga

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 35

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 44kg

Chiều cao: 156cm

Nguyễn Thị Như Quý

Nguyễn Thị Như Quý

Xem ảnh

Thành phố: Bắc Ninh

Tuổi: 25

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 150cm

Đỗ Thị Yến

Đỗ Thị Yến

Xem ảnh

Thành phố: Tp Hồ Chí Minh

Tuổi: 40

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 65kg

Chiều cao: 165cm

Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng

Xem ảnh

Thành phố: Bình Dương

Tuổi: 50

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 170cm

Tô Hiền Đức

Tô Hiền Đức

Xem ảnh

Thành phố: Hà Nội

Tuổi: 29

Giới tính: Nam

Cân nặng: 60kg

Chiều cao: 165cm

2 Kết quả được tìm thấy
Nguyễn Thị Quỳnh

Nguyễn Thị Quỳnh

Xem ảnh

Thành phố: Tp Hồ Chí Minh

Tuổi: 29

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 49kg

Chiều cao: 165cm

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Thị Ngọc

Xem ảnh

Thành phố: Đà Nẵng

Tuổi: 27

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 50kg

Chiều cao: 155cm

Địa chỉ bệnh viện thẩm mỹ Đông Á
Hệ thống 11 chi nhánh 8:00 - 18:00

Hà Nội :

Số 212 Kim Mã, Q. Ba Đình

TP. HCM :

Số 218 Nguyễn Trãi, Phường 3, Q5

Đà Nẵng :

Số 293 Hùng Vương, Q. Thanh Khê

Hải Phòng :

Số 378 Tô Hiệu, Q. Lê Chân

Nghệ An :

Số 148 Nguyễn Văn Cừ, P. Hưng Phúc, TP. Vinh

Cần Thơ :

Số 28 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều

Bình Dương :

688A Cách mạng Tháng Tám, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một
call BVTM DA