• Tác động sâu, bật chân nám
  • Đặc trị nám mảng, nám hỗn hợp
    chỉ 6-8 buổi
  • Phục hồi da bị tổn thương,
    sáng mịn da

Đặt lịch tư vấn miễn phí

Chỉ dành cho 100 khách hàng đầu tiên

Kết quả trước sau khách hàng
Trị nám cùng chuyên gia

(*) Kết quả tùy thuộc cơ địa của mỗi người